Okno transferowe jest otwarte. Możesz robić transfery

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem handballfantasy.pl jest firma WS MEDIA Wojciech Staniec z siedzibą w Kielcach (Barwinek 13/130, 25-150 Kielce) NIP: 6572934907, kontakt poprzez e-mail: kontakt@handballfantasy.pl - zwana dalej „Administratorem”.

1.2.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Konkursie organizowanym na stronie www.handballfantasy.pl. 

2.2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora:

- świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

- marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników korzystających z handballfantasy.pl: login, e-mail

3.COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę handballfantasy.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony handballfantasy.pl w następujących celach:

- identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania ustawień składu, wyboru kapitana, wicekapitana, nazwy drużyny,

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony handballnews.pl

3.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

3.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6.w przeglądarce Chrome

3.7.w przeglądarce Firefox

3.8.w przęglądarce Internet Explorer

3.9.w przeglądarce Opera

3.10.w przeglądarce Safari

3.11.w przeglądarce Microsoft Edge

3.12.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. GOOGLE ANALYTICS ORAZ WEBMASTERS

Strona wykorzystuje usługi Google Analytics oraz Webmasters do zbierania statystyk odwiedzin i kompilowania raportów, aby strona byłą bardziej przyjazna dla użytkownika

Informacje zebrane przez Google są przechowywane na serwerach Google. Administrator ma dostęp tylko do zanonimizowanych i zagregowanych danych, które są udostępniane za pomocą raportów w Google Analytics. Administrator nie może ustalić, kim jesteś i gdzie mieszkasz dzięki tym raportom. Dane z Google Analytics oraz Webmasters są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nigdy nie są przekazywane przez Administratora stronom zewnętrznym.

Wszystkie dane są własnością Google. Google może przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązany. Zapoznaj się z polityką prywatności Google Analytics, aby uzyskać więcej informacji o tym, co Google robi z Twoimi danymi. Możesz całkowicie zablokować Google Analytics, instalując w przeglądarce tak zwany dodatek. Dodatek można pobrać na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5.1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie handballfantasy.pl danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Konkursu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5.2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

6.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

6.1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3.W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

6.4.W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

6.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1.Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.

7.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3.Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

- Certyfikat SSL.

Copyright © 2020 Grzemach Internet Services